ตำนาน เมืองสาบสูญ ประตูสู่ มาชู ปิคชู

ตำนาน เมืองสาบสูญ แห่งอินคา ประตูสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) ตำนาน นี้ถูกเปิดเผยเมื่อมีผู้พบเห็นและได้นำมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454)  โดยนักสำรวจชาวอเมริกัน ฮิแรม บิงแฮม (Hiram Bingham) จากโครงการสำร...