บุพเพสันนิวาส มนต์กฤษณะกาลี คืออะไร

บุพเพสันนิวาส และ มนต์กฤษณะกาลี คืออะไร บุพเพสันนิวาส เป็นบทประพันธ์ แนวนวนิยาย ของ รอมแพง ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของเซเว่นบุ๊ควอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2553 ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ครั้งแรก สถานีโทรทัศน์ไ...