ฆาตกรรม “พระนางเธอลักษมีลาวัณ” มเหสี ร.6 บุบพระเศียรด้วยชะแลง!!!

ฆาตกรรม "พระนางเธอลักษมีลาวัณ" มเหสี ร.6 บุบพระเศียรด้วยชะแลง!!! พระนางเธอลักษมีลาวัณ (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504) มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวรรณพิมล วรวรรณ เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค...
โศกนาฏกรรม-เด็กหาย

ไขคดี โศกนาฏกรรม-เด็กหาย

ไขคดี โศกนาฏกรรม-เด็กหาย ในวันคริสต์มาสอีฟ ปีพ. ศ. 2488 หลังจากเกิดเหตุการณ์แปลก ๆ มีการเกิดไฟไหม้ ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถหลบหนีได้ แต่เด็ก 5 คน เชื่อกันว่าจะเสียชีวิตในกองไฟ   อย่างไรก็ตามทุกคนไ...

“Andrei Chikatilo ” ผู้ก่อคดีฆาตกรรม-สยองขวัญ ต่อเนื่องกัน 56 ราย ของรัสเซีย

Andrei Chikatilo ผู้ก่อคดีฆาตกรรม-สยองขวัญ ต่อเนื่องกัน 56 ราย ของรัสเซีย "Andrei Chikatilo " ผู้ก่อคดีฆาตกรรม-สยองขวัญ  เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 1936 ใน Yablochnoye ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูเครนของสหภาพโซเวียต เขามีวัยเด็กที่ยากลำบาก ต้องพบกับความอดอยากที่ถูกกีดก...