NX CAD/CAM คืออะไร

NX CAD/CAM คืออะไร

NX CAD / CAM คือ เทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ 3 มิติ โดย NX เป็นโปรแกรมไว้สำหรับตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและการออกแบบในยุคปัจจุบัน เพื่อรองรับสายงานการผลิตที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ล่ะปี โดยแบ่งออกเป็น NX CAD และ NX CAM

NX CAD เพื่อการออกแบบ
CAD  (computer aided design) คือ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่งหมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model)  แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM

NX CAM เพื่อการผลิต
CAM  (computer-aided manufacturing) หลังจากที่เราใช้ NX CAD ในการจำลองการออกแบบ 3 มิติเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการนำ Model ที่ได้สั่งผลิตออกมาในรูปแบบที่พร้อมใช้งานจริง โดยรูปแบบของการผลิตในสายงานอุตสาหกรรมนั้นอาจจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมาย แต่ CAM จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมที่ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบการผลิตและเครื่องมือการผลิตเหล่านั้น ซึ่งรวมไปถึงการวางแผน การจัดการ การนับจำนวน และการจัดเก็บ  

ดังนั้น ทั้ง CAD และ CAM จึงมีความสัมพันธ์กันและมักถูกใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี CAE

NX CAE เพื่อการวิเคราะห์
CAE (computer-aided engineering) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ทดสอบ ชิ้นส่วน 3 มิติ ที่ออกแบบมาว่าหากใช้งานจริง ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป วัสดุที่ใช้งานนี้ จะมีปฏิกิริยา ด้านความคงทนของรูปร่าง เปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบี้ยวไปจากเดิมอย่างไร  เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง และเพื่อแก้ไขชิ้นส่วนที่เกิดความล้มเหลว

NX CAD / CAM

เครื่องมือช่วยในการออกแบบงานสามมิติ (3D Modeling) เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมได้ ฟรี 30 วัน สำหรับโปรแกรม CAD/CAM/CAE Hi-End ระดับโลก จาก SIEMENS ที่รวม Solutions สมบูรณ์แบบของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน โดยมีความสามารถตั้งแต่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (CAD) งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE) งานออกแบบแม่พิมพ์ (Tooling) ที่มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วย Mold Wizard, Progressive Die Wizard, Engineering Die Wizerd และ Electride 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอโปรแกรมได้ที่ >>>> https://www.nx-thailand.com/ <<<<<

แจกฟรี Iphone 11 เพียงตอบคำถามร่วมงานทาง Facebook
https://www.facebook.com/isidthailand/photos/a.2473663362887975/2491499657771012/?type=3&theater

บทความที่น่าสนใจ

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments