ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยทำงานในระบบ 0.47 ล้านคน และนอกระบบ 3.59 ล้านคน (ข้อมูลปี 2560 โดยกระทรวงแรงงาน) ทำให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคีต่างๆ จึงเตรียมมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว

ล่าสุด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ในฐานะผู้นำค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และของใช้ในบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการ “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน นำโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพาและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว พร้อมได้นำพนักงานและผู้บริหารของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เข้าร่วมงานที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกลุ่มตุ๊กตาชุดพื้นเมืองและพวงกุญแจช้าง จ.เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเส้นกก จ.ปราจีนบุรี กลุ่มสินค้า OTOP กระเป๋าผ้าทอลาย จ.นครสวรรค์ กลุ่มตกแต่งสิ่งของด้วยริบบิ้น จ.นนทบุรี รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” ด้วย

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่า และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระครอบครัวในอนาคตต่อไป ด้วยการเปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าทำงาน โดยขณะนี้มีผู้สูงอายุเข้าสมัครจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมของวัย ประสบการณ์ และความถนัด ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับเกณฑ์การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ คือ ต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ มีอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 45 บาทต่อชั่วโมง กำหนดให้ไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งเป้าว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ทางบริษัทฯ จะรับประมาณ 20 อัตราหรือมากกว่า”

นอกจากนี้ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จะคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าทำงานจากความเหมาะสมและความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละท่าน กับตำแหน่งงานที่หลากหลายตามความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นงานหน้าร้านอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 30 สาขาทั่วประเทศ อาทิ ฝ่ายต้อนรับบริการลูกค้า พนักงานแนะนำสินค้า  แคชเชียร์ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดวางสินค้า ตามที่ถนัด

“ปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีหลังจากเปิดรับสมัครผู้สูงอายุตามนโยบายของประชารัฐ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนงานกับผู้สูงอายุไม่เพียงเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองกับการนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่างๆ มาทำงานหลังเกษียณอายุ เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีสุขภาพจิตดีขึ้นกับการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตประจำวัน”  นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจร่วมงานกับอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์สามารถติดต่อ HR ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทั้ง 30 สาขาทั่วประเทศ สอบถาม โทร. 02-898-6420-5 ต่อ 2101, 2105 หรือ Line: @gws4496k, FB: งาน สมัครงาน Jobs by Index Livingmall  และส่งรายละเอียดที่ recr[email protected]

Credit by www.indexlivingmall.com

บทความอื่นๆ You Need = Younique “ยูนีค” เฟอร์นิเจอร์สั่งตัดตามใจคุณ


คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.