ในโลกของการทำงานปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องคอยปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นบวกมากยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพราะคนเก่งไม่ใช่คนที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกครั้งเสมอไป แต่เป็นคนที่มองเห็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต หรือที่เราเรียกกันว่า Growth Mindset นั่นเอง โดยวันนี้เราจะมาบอกต่อให้ทุกคนได้รู้ถึง 3 เหตุผลว่าทำไม growth mindset คือสิ่งสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบัน และทำไมทุกคนถึงควรมีกรอบความคิดแบบนี้ติดตัวไว้               

Growth Mindset คืออะไร?

            Growth Mindset คือ กรอบความคิดเติบโต ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ ซึ่งคนเหล่านี้มักจะนำข้อบกพร่องทั้งหลายมาเป็นบทเรียนอันล้ำค่า เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคหรือความยากต่อสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และสามารถที่จะออกมาจาก Comfort Zone ของตนเองได้ 

Growth Mindset มีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน?

  • ปรับมุมมอง เพิ่มโอกาสให้ตนเอง

            ผู้ที่มี Growth Mindset เป็นผู้ที่คอยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ เนื่องจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความผิดพลาดและมองว่าสิ่งนั้นเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักพัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากเราไม่เคยล้มเหลวเลย เราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่เราควรแก้ไข และควรให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆ อย่างไรบ้าง

  • ผลักดันให้ตัวเองออกจากกรอบเดิมๆ


            การมี Growth Mindset คือ การผลักดันตัวเองให้ออกมาจากกรอบเดิมๆ หรือออกมาจาก Comfort Zone ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยหรือคุ้นเคย เพราะจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆ เราอาจพบเจอกับความยากลำบากและสิ่งที่ทำให้เราต้องรู้สึกท้ออยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม หากเรามีความมุ่งมั่นและสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ เราก็จะพบกับความสำเร็จได้อีกไม่นานอย่างแน่นอน 

  • เติบโตอย่างก้าวหน้า

            เมื่อเราสามารถก้าวออกมาจาก Comfort Zone ได้ แน่นอนว่าเราจะสามารถเติบโตอย่างก้าวหน้า เพราะสิ่งต่างๆ จะสอนให้เราเก่งและมีทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เพิ่มเติม และสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างสำเร็จอีกเช่นกัน  

            ทั้งหมดนี้ก็เป็น 3 เหตุผลว่าทำไม growth mindset คือสิ่งสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบัน หากใครต้องการให้องค์กรสามารถก้าวสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสำเร็จก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของตนเองดูก่อนได้ 

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.