เมืองตรังเมืองแห่งความสุข (Trang of Happiness)

เมืองตรัง หลายคนอาจจะนึกถึงของอร่อยที่ขึ้นชื่ออย่าง หมูย่าง และเค้กเมืองตรัง แต่ถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวตรัง แน่นอนว่า จะมองตรังเปลี่ยนไปเลยทีเดียว เพราะที่เมืองตรังนอกจากจะเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้ฟินทั้งป่า-ภูเขา และทะเลแล้ว ร้านอร่อยที่จะชักชวนให้ทุกคนได้มาชิมก็มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนเช่นกัน

เหตุนี้นี่เองที่ยกให้เมืองตรัง เป็นเมืองแห่งความสุข หรือ Trang of Happiness

ความสุขของคนตรังคืออะไร

“สุขจากการกิน”

หมูย่างเมืองตรัง

ขนมเค้ก

ขนมจีน

เมืองตรัง

ติ่มซำ

“สุขจากการเที่ยว”

“สถานีรถไฟกันตัง”

      สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่าย ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเล อันดามัน สถานีรถไฟกันตัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียมีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร

            ตัว สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟ ทั่วไป ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคารและชานชาลา ด้านหน้าของอาคารมีมุข ยื่น มีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วส่วนตัว อาคารที่ทำ เป็นห้อง มีผนังไม้ตีตามตั้งโชว์แนวเคร่า พร้อมช่องลมระแนงไม้ตีทแยง บานประตูหน้าต่างไม้แบบเก่า ส่วนที่เป็นโถงมีรั้วลูกกรงไม้ พร้อมบานประตูขนาดเล็กน่ารักกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ส่วนด้านหลังอาคารเป็นชานชาลามีหลังคาจั่วคลุมแยกต่างหาก โดยเสารับ หลังคาชาน ชาลานี้มีค้ำยันไม้ฉลุตกแต่งให้กลมกลืนกับตัวอาคาร

“หอนาฬิกาตรัง”

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ หรือ แลนค์มาร์ค (Landmark) นอกจากจะเป็นหอสุงสำหรับชาวตรังไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนรถรถยนต์ อีกทั้งจุดนัดพบ ของชาวตรังและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงาน ในเทศกาล สำคัญๆ ของเมืองตรังหลายๆ เทศกาล

หอนาฬิกาประจำจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ปัจจุบันทางเทศบาลนครตรังได้ปรับปรุงทิวทัศน์บริเวณถนนโดยรอบหอนาฬิกา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองตรังในยามเย็นได้อีกด้วย ซึ่งมีเรื่องราว ตำนานของสถานที่แห่งนี้ ที่น่าสนใจมาก

บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังครับ ที่มีโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในสมัยของ นายทุ่น อ่อนสนิท เป็นนายกเทศมนตรี (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2483-2488) ชาวบ้านเรียกกันว่า “หอแหลงได้” เพราะเทศบาลจะถ่ายทอดข่าววิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น

คนทับเที่ยงถือเป็นที่ชุมชนฟังข่าวและวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองไปด้วยกัน ครั้นเมื่อถึง พ.ศ. 2504 เทศบาลสร้างหอนาฬิกาขึ้นแทน ความสูงวัดได้ 15 เมตร ฐานปรับพื้นที่ต่างระดับ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร

ต่อมา พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลได้ติดตั้งระบบอักษรวิ่งด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปีพ.ศ.2548 เทศบาลได้ปรับปรุงอีกครั้งโดยถอดระบบอักษรวิ่งออก ทำให้หอนาฬิกากลับคืนสู่สภาพเดิม

“สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)”

 สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ – สัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536  ได้พัฒนายกฐานะเป็น สวนพฤกษศาสตร์ และมี ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เป็นประธาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงระบบราชการ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มาสังกัดสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 20 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

หากเอ่ยถึงพื้นที่ป่าไม้ ทุกคนคงนึกถึงผืนป่าใหญ่กว้างขวาง มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาว หรือมีเขาสูงเตี้ยสลับกันไป แต่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็ก ๆ ลักษณะป่าจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุ และทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่แวดล้อมด้วยชุมชมเล็ก ๆ โดยรอบ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมือง (ชุมชน) ล้อมป่า มิใช่ป่าล้อมเมืองเฉกเช่นผืนป่าโดยทั่วไป ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า ทั้งสัตว์ป่า พืชผัก และผลไม้ป่า

“เกาะต่างๆ”

ทุกๆเกาะล้วนแต่เป็นความงดงามของธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่ตรังได้มีความครึกครื้น เป็นที่รู้จักกันอย่างมาก ในกลุ่มของนักเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ อีกทั้งทะเลตรังยังมีการจัดกิจกรรม “วิวาห์ใต้สมุทร” อีกด้วย

เมืองตรัง

เทศกาลแห่งความรัก อย่างวันวาเลนไทน์ จังหวัดตรังก็มีการจัดกิจกรรมพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่เป็นที่รู้จักอย่างมากมาย จังหวัดตรังได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี

“ภูหลวงลูกลม”

            ตำบลนาหมื่นศรี เป็นพื้นที่ชาวบ้านใช้เล่นลูกลม การละเล่นพื้นบ้านประจำปีของจังหวัดตรัง จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อร้าน ที่เน้นคอนเซ็ปต์ให้ลูกค้ามานั่งรับประทานอาหาร จิบกาแฟอร่อย ฟังเพลงเบาๆ สบายๆ ด้วยบรรยากาศแบบบ้านๆ กลางท้องทุ่งนา เพื่อสัมผัสลมเย็นๆ และอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ 

 

และถ้าหากใครที่มีเวลามาเที่ยวน้อย แนะนำสถานที่สำหรับ กิน เที่ยว ที่นี่เลย “ตลาดชินตา” ตลาดใหม่ของเมืองตรัง ที่รวบรวมที่กินที่เที่ยวไว้ในที่เดียวกัน

ทั้งหมดนี้ก็คือ ความสุขของคนตรัง และความสุขของคนที่มาเที่ยวตรัง

บทความอื่นๆ8 วิธีรับมือกับการ “นอนไม่หลับ”  โรคซึมเศร้า คืออะไร? ( ความลับที่เก็บเงียบไม่กล้าบอกให้ใครรู้ )

 

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.