แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกาะยาวน้อย จ.พังงา

เกาะยาวน้อย จ.พังงา เป็นวิถีชีวิตชาวประมงและยังคงอยู่คู่กับคนเกาะยาวเสมอมา เรายังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์และยังคงมีอาหารทะเลสดๆรับประทานกันตลอดทั้งปี

เกาะยาวน้อย เป็นเกาะในอ่าวพังงา ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะอีก 44 เกาะล้อมรอบ ประชาชนประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ทั้งเพื่อการบริโภคและส่งออกเพื่อเป็นรายได้ มีทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลมากมาย เช่น หมู่เกาะ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และชายหาดที่สวยงาม มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เช่น การจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวอ่อนทานคู่กับชาร้อน ยามเช้า ณ เกาะยาว

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2328 พม่ามายึดเมืองถลาง ต่อมา เจ้าเมืองตรัง เจ้าเมืองตาลีบง เจ้าเมืองสตูล เจ้าเมืองไทรบุรี ได้ยกทัพมายึดเมืองถลางคืนได้และได้มีทหารจากตรังมาเจอเกาะยาว 2 คนชื่อ นายอุเส็น และนายอุสัน ก็ตั้งรกรากมาจนปัจจุบัน ซึ่งนายอุเส็น ตันตระกูล เริงสมุทร นายอุสัน ตันตระกูล สกุลสัน

     จากปี พ.ศ.2328 ถึงปัจจุบัน ชุมชนมีอายุ 226 ปี ปัจจุบันมีประชากร 5,000 คน ประชากรแฝง 1,500 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ครัวเรือน จำนวน 7 หมู่บ้าน มีโรงเรียนมัธยม 2 โรง และโรงเรียนประถม 4 โรง มีมัสยิด 8 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่กว่า 98% นับถือศาสนาอิสลาม

ที่ตั้ง 

ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ลักษณะภูมิอากาศ

มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

ชนิดของพันธุ์ไม้

 • ป่าชายเลน  ประกอบด้วยป่าชายเลน ชายฝั่งตะวันตก และป่าชายเลนบ้านริมทะเลอยู่ทางทิศใต้ของเกาะพันธุ์ไม้ใน
 • ป่าชายเลน  ได้แก่ ตะบูน โกงกาง ปีปี ลำพู  ลำแพน ถั่ว มูตา ตาตุ่มป่าแกมหมอ แสม จาก  ปาด เหงือกปลาหมอ
 • หญ้าทะเล มีหลายชนิด ได้แก่ ใบหญ้าคา  ใบมะขาม ใบต้นหอม ใบผักกาด  แต่ที่มากที่สุด คือ ประเภทใบมะขาม

ป่าไม้

 • ป่าต้นน้ำ : ป่าพรุเจเป็นป่าต้นน้ำในพื้นที่เกาะยาวน้อย มีพื้นที่ประมาณ  360 ไร่
 • ป่าสงวน : ป่าควนจุกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ประมาณ 4,339 ไร่ มีต้นโพธิ์ทะเล เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากขนาด 30 คนโอบ อยู่ด้านเหนือสุดของ

เกาะยาวน้อย 

 • สัตว์ป่า : หมูป่า ลิง ค่าง กระรอก กระจง นกเงือก นกบินหลา และนกอื่นๆอีกหลายชนิด อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำและป่าสงวน

ชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้

 • ปู – ปูม้า ปูดำ
 • ปลา – ปลาทู, ปลาทราย, ปลากล้วย, ปลากระบอก, ปลาเก๋า, ปลากะพง, ปลาโทงกระทุ้งเหว
 • กุ้งแชบ๊วย, กุ้งขาว, กุ้งลายเสือ, กุ้งตะกาดหิน, กุ้งมังกร
 • ปลาหมึกกล้วย, ปลาหมึกหอม, ปลาหมึกกระดอก

จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน / สถานที่เด่น

 • ชุมชนตั้งอยู่ระหว่างภูเก็ต-พังงา-กระบี่ ซึ่งสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวได้หลายที่
 • ชุมชนรวมตัวกันรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
 • ความปลอดภัย 100%
 • ความเป็นวัฒนธรรมมุสลิม

บนบก

 •   บ่อน้ำจืด  ที่อยู่ในทะเล
 • แหล่งผลิตไซดักปลา  ที่ใหญ่เกินขนาดคนเข้าไปอยู่ได้
 • ทุ่งนา
 • สวนมะพร้าวน้ำหอม
 • ป่าชายเลน
 • สวนยางพารา

ในทะเล

 • กระชังปลาเก๋า ปลากะพง ปลาช่อนทะเล  กุ้งมังกร   เป็นแหล่งผลิตอาหารส่งภัตราคาร
 • เกาะต่าง ๆ เช่น เกาะนอก  เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย  เกาะพนัก เกาะโรย  เกาะกูดู
 • ถ้ำ เช่น ถ้ำเพชร  ถ้ำไอติม  เป็นแหล่งหินงอก หินย้อย

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง  โดยเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การพักในที่อยู่อาศัย การทำอาหารร่วมกัน หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาร่วมแลกเปลี่ยนการทำอาหาร  การลงทะเลเพื่อเรียนรู้การลงอวนกุ้ง อวนปู   การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น
   จากการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะยาว และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ทางชมรมฯมีระเบียบในการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ต้องเป็นของที่ย่อยสลายได้ เช่น ใบตอง หรือ ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปิ่นโต  กระติก  และมีกฎห้ามนักท่องเที่ยวเก็บเปลือกหอยและปะการัง   มีโปรแกรมพานักท่องเที่ยวไปดูป่าชายเลนและร่วมกันปลูกป่าชายเลน

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

 • ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดในหมู่บ้าน
 • ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพในเขตชุมชน
 • ห้ามทิ้งขยะในหมู่บ้าน
 • ห้ามเก็บเปลือกหอยและปะการัง

โปรแกรมปกติ คือ 3 วัน 2 คืน แต่หากนักท่องเที่ยวสนใจจะพักนานกว่านี้ก็สามารถทำได้  

การเดินทางจากจังหวัดพังงา

ลงเรือที่ท่าเรือด่านศุลกากร เวลา 13.00 น.

การเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต

นั่งรถโดยสารสองแถวประจำทางจากหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต ถึงท่าเรือบางโรง (รถจะหมดเวลา 13.00 น.) เรือโดยสารจะออกจากท่าเรือบางโรงถึงเกาะยาวน้อยวันละ 12 เที่ยว ได้แก่

07.30 น.  08.30 น.  09.30 น.  09.40 น.  10.30 น.  11.00 น.  12.30 น.  13.30 น.  14.30 น.

15.00 น.  16.00 น.  17.30 น.

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

โทร. 076-597244 , 086-9427999 , 081-9680877

 

 

 

 

ขอบคุณบทความจาก : tourvtthai

บทความอื่นที่น่าสนใจ : ทริปวันเดียว แบกเป้เที่ยว ตากอากาศบางปู

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.