อันดอร์รา ประเทศเล็กๆที่คุณควรไปสักครั้งในชีวิต

อันดอร์รา : หรือ ราชรัฐอันดอร์รา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ในเทือกเขาพิเรนีสทางตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศสและสเปน เดิมเคยเป็นประเทศอยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบันอันดอร์รานับเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และยังเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีที่ต่ำมากด้วย

คุณภาพและความปลอดภัยของสาธารณะ และส่วนตัวการรักษาสุขภาพ ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์ราประเทศสเปนประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศลักเซมเบิร์กประเทศอิตาลี
ดัชนีทั่วไปของคุณภาพสูงมาก (76)สูงมาก (77)สูงมาก (78)สูงมาก (72)สูงมาก (76)สูง (67)
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพสูง (62)สูงมาก (81)สูงมาก (84)สูงมาก (79)สูงมาก (71)สูงมาก (74)
ค่าใช้จ่ายของแพทย์สูงมาก (100)สูงมาก (86)สูงมาก (82)ต่ำ (41)สูงมาก (75)สูง (69)
ความพึงพอใจกับเวลารอคอยสูงมาก (75)ปานกลาง (54)สูง (60)สูงมาก (72)สูง (69)ต่ำ (44)
ความเร็วในการตรวจสอบและรายงานสูงมาก (75)สูง (66)สูงมาก (75)สูงมาก (79)สูงมาก (82)ปานกลาง (55)
ถูกต้องและครบถ้วนของการดูแลสุขภาพสูง (62)สูงมาก (77)สูงมาก (79)สูงมาก (79)สูงมาก (72)สูงมาก (71)
มิตรและมารยาทของพนักงานทางการแพทย์สูงมาก (100)สูงมาก (74)สูงมาก (70)สูงมาก (80)สูง (67)สูง (64)
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการรักษาต่ำ (37)สูงมาก (87)สูงมาก (90)สูงมาก (92)สูงมาก (88)สูงมาก (80)
ความสะดวกสบายของสถานที่ตั้งสูงมาก (75)สูงมาก (85)สูงมาก (83)สูงมาก (86)สูงมาก (82)สูงมาก (75)อาชญากรรมและการคุกคามใน ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์ราประเทศสเปนประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศลิกเตนสไตน์ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดัชนีการก่ออาชญากรรมต่ำมาก (20)ต่ำ (32)ต่ำ (46)ต่ำมาก (21)ต่ำมาก (1)ต่ำมาก (29)
ดัชนีความปลอดภัยสูงมาก (79)สูง (67)ปานกลาง (53)สูงมาก (78)สูงมาก (98)สูงมาก (70)
ระดับของอาชญากรรมใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (15)ต่ำมาก (29)ต่ำ (48)ต่ำมาก (18)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (29)
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น 3 ปีผ่านมาต่ำ (45)ปานกลาง (56)สูง (64)ปานกลาง (54)ต่ำมาก (20)สูง (60)
ความน่าเป็นการลักขโมยภายในบ้านและขโมยต่ำมาก (22)ต่ำ (30)ต่ำ (43)ต่ำมาก (22)ต่ำมาก (0)ต่ำ (30)
การโจรกรรมรถยนต์ใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (17)ต่ำมาก (24)ต่ำ (38)ต่ำมาก (11)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (20)
ขโมยสินค้าจากรถต่ำมาก (11)ต่ำ (37)ต่ำ (47)ต่ำมาก (20)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (29)
อาชญากรรมแห่งต่ำมาก (25)ต่ำ (41)ปานกลาง (54)ต่ำมาก (29)ต่ำมาก (0)ต่ำ (34)
ภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่ำ (32)ต่ำ (42)ปานกลาง (52)ต่ำ (35)ต่ำมาก (5)ต่ำ (44)
อาชญากรรมรุนแรงโจมตีและการโจรกรรมอาวุธต่ำมาก (15)ต่ำมาก (24)ต่ำ (41)ต่ำมาก (14)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (19)
ความปลอดภัยขณะเดินทางเพียงลำพังในระหว่างวันสูงมาก (85)สูงมาก (85)สูงมาก (72)สูงมาก (91)สูงมาก (100)สูงมาก (88)
ความปลอดภัยในขณะที่เดินคนเดียวตอนกลางคืนสูงมาก (80)สูง (67)ต่ำ (47)สูงมาก (77)สูงมาก (100)สูง (62)
อันตรายจากการถูกโจมตีต่ำมาก (20)ต่ำมาก (25)ต่ำ (46)ต่ำมาก (18)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (23)
Unprovoked การโจมตีจากสีผิวศาสนาหรือการปฐมนิเทศทางเพศต่ำมาก (20)ต่ำมาก (19)ต่ำ (34)ต่ำมาก (15)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (14)
ความกังวลของการ mugged หรือปล้นใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (15)ต่ำ (32)ต่ำ (47)ต่ำมาก (17)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (25)
ดูหมิ่น (รวมทั้งชี้นำทางเพศ)ต่ำมาก (17)ต่ำมาก (27)ปานกลาง (52)ต่ำมาก (20)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (23)
ทุจริตและติดสินบนใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (20)ปานกลาง (55)ต่ำ (36)ต่ำมาก (17)ต่ำมาก (0)ต่ำ (35)

อันดอร์รา


มลพิษใน ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์ราประเทศสเปนประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศลิกเตนสไตน์ประเทศลักเซมเบิร์ก
ดัชนีมลภาวะทั่วไป36394222822
มลพิษทางอากาศโดยรอบใน ประเทศอันดอร์ราต่ำ (34)ต่ำ (31)ต่ำ (34)ต่ำมาก (21)ต่ำมาก (8)ต่ำมาก (20)
มลพิษและ inaccessibility น้ำดื่มใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (0)ต่ำ (34)ต่ำมาก (29)ต่ำมาก (8)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (19)
ความไม่พอใจกับการบริการการกำจัดขยะใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (0)ต่ำ (31)ต่ำ (41)ต่ำมาก (16)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (17)
ทรายและสิ่งสกปรกใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (0)ต่ำ (38)ปานกลาง (52)ต่ำมาก (16)ต่ำมาก (8)ต่ำมาก (20)
รำคาญเสียงและมลภาวะทางแสงใน ประเทศอันดอร์ราสูงมาก (75)ปานกลาง (53)ปานกลาง (53)ต่ำ (35)ต่ำมาก (25)ต่ำมาก (24)
มลพิษทางน้ำใน ประเทศอันดอร์ราปานกลาง (50)ต่ำ (35)ต่ำ (39)ต่ำมาก (16)ต่ำมาก (0)ต่ำมาก (15)
ความไม่พอใจกับการใช้เวลาในการ ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (25)ต่ำมาก (25)ต่ำมาก (29)ต่ำมาก (14)ต่ำมาก (8)ต่ำมาก (16)
ความพอใจอย่างแพร่หลายกับพื้นที่สีเขียวเมืองและสวนสาธารณะสูง (62)ต่ำ (35)ต่ำ (37)ต่ำมาก (21)ต่ำมาก (16)ต่ำมาก (22)

อันดอร์ราความสะอาดและความพึงพอใจของชีวิตใน ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์ราประเทศสเปนประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศลิกเตนสไตน์ประเทศลักเซมเบิร์ก
คุณภาพอากาศในบรรยากาศใน ประเทศอันดอร์ราสูง (65)สูง (68)สูง (65)สูงมาก (78)สูงมาก (91)สูงมาก (79)
คุณภาพและการเข้าถึงน้ำดื่ม ประเทศอันดอร์ราสูงมาก (100)สูง (65)สูงมาก (70)สูงมาก (91)สูงมาก (100)สูงมาก (80)
ความพึงพอใจกับการบริการการกำจัดขยะสูงมาก (100)สูง (68)ปานกลาง (58)สูงมาก (83)สูงมาก (100)สูงมาก (82)
สะอาดและเรียบร้อยใน ประเทศอันดอร์ราสูงมาก (100)สูง (61)ต่ำ (47)สูงมาก (83)สูงมาก (91)สูงมาก (79)
ความสงบและการขาดของมลภาวะทางแสงใน ประเทศอันดอร์ราต่ำมาก (25)ต่ำ (46)ต่ำ (46)สูง (64)สูงมาก (75)สูงมาก (75)
คุณภาพน้ำใน ประเทศอันดอร์ราปานกลาง (50)สูง (64)สูง (60)สูงมาก (83)สูงมาก (100)สูงมาก (84)
ความพึงพอใจกับการใช้เวลาในการ ประเทศอันดอร์ราสูงมาก (75)สูงมาก (74)สูงมาก (70)สูงมาก (85)สูงมาก (91)สูงมาก (83)
คุณภาพของพื้นที่สีเขียวเมืองและสวนสาธารณะใน ประเทศอันดอร์ราต่ำ (37)สูง (64)สูง (62)สูงมาก (78)สูงมาก (83)สูงมาก (77)

สถานที่ท่องเที่ยว

Sant Esteve Church

สะพานแขวน ANDORRA LA VELLA

Grandvalira Ski Resort

Casa de la Vall

ประเทศอันดอร์ราไม่มีสนามบินและทางรถไฟ  วิธีการเดินทางเข้าสู่อันดอร์ราจึงมีเพียงวิธีเดียวคือเดินทางไปเมืองบาร์เซโลนาของสเปนหรือเมืองตูลูส (Toulouse) ของฝรั่งเศส  แล้วต่อรถบัสเข้าสู่กรุงอันดอร์รา ลา เวลลา (Andorra La Vella)

สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบิน La Seu d’Urgell ซึ่งอยู่ในประเทศสเปน ห่างจากกรุงอันดอร์รา ลา เวลลา ไปทางทิศใต้ราว 30 กิโลเมตร แต่สนามบินไม่ได้ทำการตลอด 24 ชั่วโมงและมีสายการบินลงเพียงไม่กี่สายเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.