สืบสานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา

เทโวโรหณะ แปลว่าการลงจากเทวโลก ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นที่ 4 โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นที่ 2 จนบรรลุโสดาปัตติผล สาเหตุที่พระศาสดาไม่เสด็จไปแสดงธรรมในชั้นดุสิต เพราะเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ไม่สามารถขึ้นไปในชั้นดุสิตได้ ด้วยศักดานุภาพที่น้อยกว่า เพื่อให้โอกาสฟังธรรมแก่เทวดาเหล่านั้น
ครั้นถึงวันมหาปวารณา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร  ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก
 เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้น  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้
การเสด็จลงจากเทวโลก ของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ
  • ประเพณีตักบาตรเทโว “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

ในปัจจุบัน  การตักบาตรด้วย “ข้าวต้มลูกโยน” นับวันจะเลือนหายไป  ดังนั้นจึงควรจะมีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้อยู่คู่จังหวัดสระบุรีต่อไป  และประเพณีดังกล่าวยังจัดรวมอยู่ในปฏิทินปีท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  โดยในปีนี้ทางจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณี “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี

ตักบาตรเทโวโรหณะ

  • ประเพณีตักบาตรเทโว  จังหวัดอุทัยธานี

ขึ้นแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  ถึงกำหนดเวียนมาบรรจบ ณ วัดสังกัตรัตนคีรี พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินลงจากยอดเขา  ผ่านบันได ๔๔๙ ขั้นสู่เบื้องล่าง  ที่ยังเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนเรือนหมื่น  ที่ยังคงยึดมั่นในวิถีปฏิบัติดั้งเดิม  อันสะท้อนภาพแรงศรัทธาที่สุกสว่าง  ภายในจิตใจของทุกคน

พระสงฆ์หลายร้อยรูปพร้อมเพรียงเดินลงจากยอดเขาสะแกกรัง 449 ชั้น เป็นสายยาวท่ามกลางฉากหลังคือบันไดที่อยู่ระหว่างกลางภูเขา  ตัดกับขอบฟ้าสีคราม  ดูเสมือนหนึ่งพระสงฆ์กำลังลงมาจากยอดเขาดาวดึงส์  ผู้คนเบื้องล่างตระเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรพระสงฆ์  จนเป็นภาพที่จดจำ  ทั้งยังช่วยสร้างศรัทธาและสืบสานให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป

  • ตักบาตรเทโว ที่บ้านวังแดง อุตรดิตถ์
ที่บ้านวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูแล้วเป็นประเพณีงานตักบาตรที่คึกคักที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นยังไงกันบ้างละค่ะ กับบรรยากาศ ความสนุกสนานกับประเพณีตักบาตรเวโท ของแต่ละจังหวัด นี้เป็นแค่บางส่วน ยังมีอีกหลายจังหวัดที่จัดงาน พี่น้องชาวไทยอย่าลืมไปเที่ยวชมงานและร่วมสืบสารประเพณีของไทยกันนะค่ะ ทาง CheezeBite ต้องของลาไปก่อน เอาไว้พบกันใหม่ กับเทศกาลหน้านะจ๊ะ บายยยย…..!!

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.