สงกรานต์ คืออะไร

สงกรานต์ คือ การเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์จากราศีนึงไปอีกราศีนึง จะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนเรียกกันว่า สงกรานต์เดือน ซึ่งการนับเดือนทางสุริยคตินั้นได้กำหนดไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระอาทิตย์เคลื่อนออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ กำหนดให้เป็นวัน มหาสงกรานต์ จะตรงกับวันที่ 13, 14, 15 เมษายน ของทุกปีและให้เป็นวันหยุดสำหรับวันสงกรานต์ โดยให้ความหมายของวันสงกรานต์ไว้ ดังนี้

วันที่ 13 เมษายน 2562

 • เป็นวันมหาสงกรานต์ คือ วันที่โลกโคจรเป็นมุมตั้งฉากกับพระอาทิตย์จึงมีกลางวัน กลางคืนเท่ากันพระอาทิตย์ต้องขึ้นสู่ราศีเมษ

วันที่ 14 เมษายน 2562

 • เป็นวันเนา คือ วันที่พระอาทิตย์อยู่ประจำคงอยู่ที่ 0 องศา เพื่อตั้งต้นเข้าสู่ราศีใหม่

วันที่ 15 เมษายน 2562

 • เป็นวันเถลิงศก คือ วันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่

วันที่ 16 เมษายน 2562

 • เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

สงกรานต์ คืออะไร

วันขึ้นปีใหม่ของไทย

วันขึ้นปีใหม่ของไทย จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ คือวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันปีใหม่ไทย จะตกอยู่วันที่ 13 หรือ 14 เมษายน แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน เนื่องจากสมัยก่อนกำหนดให้ แรม 1 ค่ำเดือน 5 นับตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งจะใช้การเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์เป็นตัวบอกเดือนแต่อย่างไรก็ตามปฏิทินจันทรคติมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2432 รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนมาใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันปีใหม่ยึดตามหลักปฏิทินสุริยคติซึ่งมีความสอดคล้องกับฤดูกาลความยาวนานของปีโดยเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาล โดยส่วนของปฏิทินจันทรคติจะใช้ในการอ้างอิงวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีต่างๆแทน เมื่อเข้าสู่ ปี พ.ศ. 2483 จอมพล ป. พิบูล สงคราม ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็น วันที่ 1 มกราคม โดยให้ใช้ปฏิทินเกรโกเรียนเพื่อให้ตรงกับปฎิทินสากล และยังคงวันสงกรานต์ให้เป็นวันปีใหม่ของไทยดังเดิม

ปฏิทินจันทรคติ

ปฏิทินจันทรคติ

ปฏิทินสุริยคติ

ปฏิทินสุริยคติ

ปฏิทินเกรโกเรียน

ปฏิทินเกรโกเรียน

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ประเพณีการเล่นสาดน้ำในช่วงฤดูร้อนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความสนุกสนานคลายร้อนและยังมีประเพณีสำคัญที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตามคตินิยมโบราณคือการสรงน้ำพระและผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู โดยกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์จะทำกันเป็นครอบครัวซึ่งกิจกรรมที่นิยมทำกันตามธรรมเนียมไทย คือ

 1. ทำบุญตักบาตร
  คือ การสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย และยังอุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้อีกด้วยทำบุญตักบาตร
 1. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
  คือ การรดน้ำขอขมาผู้ใหญ่ และขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 1. สรงน้ำพระ
  คือ การทำความสะอาดหิ้งพระและทำความสะอวดพระพุธรูปด้วยผ้าใหม่รดน้ำผสมด้วยน้ำอบใส่พวงมาลัย รดน้ำพระพุทธรูปทั้งที่บ้านและที่วัด ขอขมาและขอพรเป็นสิริมงคลสรงน้ำพระ
 1. ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
  คือ การต่อชีวิตสัตว์มีความเชื่อว่าการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานได้รอดชีวิตอยู่ต่อได้เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์อย่างมากปล่อยนก
 2. ก่อเจดีย์ทราย
  คือ การก่อเจดีย์ทรายเป็นที่นิยมมากโดยการขนทรายเข้าวัด เนื่องจากมีความเชื่อว่าตลอดทั้งปีที่เราเข้าวัดดินทรายจากวัดจะติดเท้าเราออกจากวัดนั้นเป็นบาปก่อให้เกิดประเพณีขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ นาๆ เป็นการขอขมาก่อเจดีทราย
 3. บังสุกุล อัฐิ
  คือ การนิมนต์พระไปบังสุกุลกระดูกเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

Cr : wikipedia

สงกรานต์เที่ยวไหนดี ?

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.