ล่าเสือดำ ป่าทุ่งใหญ่ จ่อ 5 ข้อหา ประธาน อิตาเลียนไทย

ข่าวดังวันนี้แพร่สะพัดไปทั่วโซเชียล( Social) เมื่อประธาน บริษัท อิตาเลียนไทย ล่าเสือดำ  (Black panther) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ในป่าทุ่งใหญ่

สำหรับเสือดำ หรือ (Black panther) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นเสือมีขนาดใหญ่ รองลงมาจากเสือโคร่ง พบในแอฟริกาและเอเชีย รวมถึงประเทศไทยเราด้วย

ซึ่งในบ้านเราก็พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดตาก ซึ่งการพบเสือดำถือเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้่น โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ระดับบนของห่วงโซ่อาหารกระจายตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ “เสือดำ”อยู่ได้ในป่าทุกชนิด ทั้งป่าทึบ ป่าโปร่งและป่าที่มีโขดหิน ขึ้นต้นไม้อย่างเก่ง ว่องไว มักอยู่ตามลำพังตัวเดียว จะอยู่เป็นคู่ในระยะผสมพันธุ์เท่านั้น สามารถลากเหยื่อขึ้นต้นไม้ได้ เพื่อกันไม่ให้สัตว์อื่นมาแย่ง

จากกรณีที่ ประธาน บริษัท อิตาเลียนไทย นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ และคณะ ได้ทำการลักลอบตั้งแคมป์พักแรมในจุดบริเวณห้วยปะชิ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นจุดที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกไม่อนุญาตให้ตั้งแคมป์ จึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และพบ อาวุธ ที่ใช้ในการล่าสัตว์ ดังต่อไปนี้

1. อาวุธปืนยาวขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก
2. อาวุธปืนไรเฟิลติดลำกล้องจำนวน 1 กระบอก
3. อาวุธปืนลูกซองแฝด จำนวน 1 กระบอก และเครื่องกระสุนพร้อมใช้งานและพบซากไก่ฟ้าหลังเทากับเนื้อเก้ง

จึงได้ควบคุมตัวนายเปรมชัย กรรณสูตรและคณะมาที่สำนักงานเขตฯ ถึงในเวลา 02.40 น.

หลังจากนั้น ในวันที่ 5 เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมและพบ ซากเสือดำชำแหละเนื้อและหนัง กับเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมากที่ถูกซุกซ้อนไว้บริเวณดังกล่าว จึงได้มีการส่งดำเนินคดี ที่ สภ.ทองผาภูมิ

ในข้อหา ดังนี้ 

1. ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 36 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะ ล่าเสือดำ
2. ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
3. ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
4. ฐานนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1 (1) ของกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
5. ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
6. สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษตามฐานความผิดต่อไป

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง มีเนื้อที่กว่า 4 ล้านไร่ ครอบคลุม จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี และตาก ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก – ตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถือเป็นป่าอนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่สำคัญของกลุ่มป่าตะวันตกซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รายละเอียด พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

ข้อมูลเพิ่มเติม 

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.