มีแค่ Passport ไทย ก็ไปเที่ยวได้ตั้งหลายประเทศ

  หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passportเป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตราหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa)

p183hj0rt224e1sep1s7a13j8moc6

โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ

หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐและข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวหรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล

หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัวตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่จะใช้ไปเที่ยวนอกประเทศได้

แต่จะไปที่ประเทศไหนได้บ้างนะ

13240635_1035574166521817_7556040184343919495_n 13307446_1035574283188472_5329188287528949920_n 13310399_1035573973188503_7420653149123555843_n 13312772_1035574346521799_3079122535415673590_n (1) 13312863_1035574049855162_5532919495637786374_n 13315513_1035574276521806_6771736171161623053_n 13315642_1035574253188475_5627480238591680862_n 13319732_1035574206521813_7559155607393506554_n 13319889_1035574323188468_8445168231888458072_n 13321681_1035574549855112_3728406529760648556_n 13321886_1035574109855156_1030635367977421809_n 13325665_1035574146521819_6348025854265326518_n 13327653_1035574373188463_2615308260814958340_n 13335719_1035574119855155_963412546519432541_n 13335720_1035574616521772_7844907016850010325_n 13335750_1035574516521782_6107342225127265212_n 13335763_1035574613188439_5690332278689103193_n 13336010_1035573969855170_6911022039528883301_n 13336127_1035574366521797_96370378063668632_n 13339625_1035574479855119_5643389555207721461_n 13339637_1035573989855168_4886519977689493260_n 13339714_1035574573188443_7897026196839153459_n 13342884_1035574059855161_3020247649992265060_n 13342967_1035574553188445_2633503439791110135_n 13342969_1035574473188453_7025906994100803358_n 13343114_1035574176521816_8152460322898452850_n 13344506_1035574033188497_6667716472331287582_n 13346510_1035574453188455_4994023074483618834_n

ดีงามพระราม 8 ไปได้ตั้งหลายที่หลายวันด้วย ไปทำ Passport กันเถอะ ว่าแต่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะ

 สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

   1.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง(ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

           2.หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

           3.การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ทำแล้วใครไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะ

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.