ตำนาน เมืองสาบสูญ ประตูสู่ มาชู ปิคชู

ตำนาน เมืองสาบสูญ แห่งอินคา ประตูสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu)

ตำนาน นี้ถูกเปิดเผยเมื่อมีผู้พบเห็นและได้นำมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454)  โดยนักสำรวจชาวอเมริกัน ฮิแรม บิงแฮม (Hiram Bingham) จากโครงการสำรวจประเทศเปรูของ มหาวิทยาลัยเยล ได้ค้นพบเมืองโบราณที่ซุกตัวอยู่ภายใต้ป่าดงดิบบนยอดเขาสูง ประมาณ 2,350 เมตร  จากระดับน้ำทะเล (main square) ถูกรายล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชัน ในประเทศเปรูและซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้าง สะกดให้ผู้พบเห็นได้จินตนาการถึงอารยะธรรมที่เคยรุ่งโรจน์ ณ ที่แห่งนี้

เมืองสาบสูญแห่งอินคา (The Lost City of The Inca) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า มาชูปิกชู ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญของจักรวรรดิอินคา และในปี พ.ศ. 2526 องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชูปิกชูให้เป็นมรดกโลก โดยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์

ชื่อของ Machu Picchu หมายถึง ภูเขาโบราณ

ลักษณะของมาชูปิคชูเป็นซากอาคารโบราณที่สร้างด้วยหินก้อนโตๆเรียงก่อกันเป็นกำแพง จากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ ด้านบนมีหน้าจั่วแหลมเป็นยอดๆ อาคารถูกวางผังไว้อย่างดี วางตัวอยู่บนพื้นหญ้าของภูเขาที่สูงชัน ขนาบด้วยขั้นบันไดที่ใช้หินแบบเดียวกันก่อเป็นกำแพงทอดตัวเรียงต่ำลงไปเป็นขั้นๆ ด้านหลังก็มีทิวเขาวางเรียงตัวกัน ราวกับซ่อนเมืองนี้เอาไว้ กำแพงหินที่เห็นอยู่นี้ สร้างจากฝีมือชาวอินคา ซึ่งช่วยกันขนย้ายกองหินน้ำหนักกว่าร้อยตัน เนื่องจากไม่มียานพาหนะและเครื่องมือ

ชาวอินคา นิยมเลี้ยง ลามะ สัตว์สี่เท้าซึ่งมีรูปร่างคล้ายกวาง แต่มีคอยาวเหมือนอูฐเพื่อใช้ขนสัมภาระ พบเห็นได้ทั่วไปที่ Machu Picchu มักอยู่กันเป็นฝูง นอกจากประโยชน์เรื่องแบกหามแล้ว ร่างกายส่วนอื่นของลามะยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อ นม หนัง รวมทั้งขนที่นำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มของชาวอินคา ยิ่งไปกว่านั้น มูลของลามะ ยังนำมาทำเป็นถ่านเผาได้ด้วย

ปัจจุบัน Machu Picchu เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเปรูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากอารยสถานแห่งนี้ มาชูปิกชู ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

มาชูปิกชูนั้นไม่ได้มีแค่เพียงความสวยงามเพียงเท่านั้นและยังไม่สามารถไขปริศนาความลี้ลับของที่แห่งนี้ได้ก็ตาม ที่นี่ก็ยังคงเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments